product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Lug'at kitobi

shipping: Yetkazib berish, Olib ketish

methods: Chakana, Ulgurji

219900 UZS

«Arab tili qo’lingizda» o’quv kursi uchun lug’at.


  • Arab tilining izohli lug’ati (arabcha-arabcha) 1600ta rangli rasmlar yordamida tuzilgan

  • «Arab tili qo’lingizda» kursida uchraydigan barcha so’zlarning izohi va 7000dan ortiq so’z birikmalar

  • Alifbo tartibida tuzilgan lug’atda atamalar muhimlik (eng ko’p ishlatilishi) darajasi bilan saralangan

  • So’zlarning manbalari va qayerda uchrashi (Qur’on, hadis, xalq og’zaki ijodi, maqollar, kundalik hayot va h.k.)

  • So’zlar izohlanayotganda sinonimlari va antonimlari keltirilgan

  • Gramatik qoidalar, talaffuz qoidalari va punktuatsiya bo’yicha ma’lumotlar.


Kitobni nashriyot sahifasida ko’rish